Compas

Proiect cofinanţat

din

prin

pentru

Fondul Social European

Programul Operaţional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului: Profesionalizarea carierei didactice- noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Harghita şi Neamţ
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita
Număr de identificare al contractului: POS DRU/87/1.3/S/62468
Nr. de înregistrare al AMPOSDRU: D.G.A.M.P.O.S.D.R.U./E/6431

 

 

"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:
www.fonduri-ue.ro